Kovács Kavics Tibor — Kirakodóvásár

 

Össz­e­gyűlt az egész ország,
cserépedény, lábasjószág.
„Vazs” megyéből kerge tik,
kisz­abadult, ker­getik.

A jászság­ból rac­ka bir­ka,
az Auchan­ból kock­ás irka.
Sán­dor, József, Benedek:
árul­nak itt eleget.

Kapható itt szőlő, narancs,
fából készült használt bakancs.
Famed­vének famanc­sa,
faszarvas­nak aganc­sa…

…Kopaszra nyírt ecset, pamacs,
nem működő öreg tra­gacs.
Hord­hat­sz vele ebédet,
kösd elé a gebédet.

(Olc­són vet­tem Abasáron,
eladom most, mag­as áron.
Csődört adtam cserébe,
igaz, ki volt herélve…)

Viráglá­da tal­ic­skából,
vér se csöpög a bic­skáról.
Faszárú a nyaló­ka!
Veg­yen ilyet, anyó­ka!

Tessék, tessék, paranc­sol­ni!
Faszek­eret haz­a­tol­ni.
Török­mézes ragac­son,
megc­sús­zott a tra­gac­som…
.

/Budapest, 2017 július 11./

 

Kovács Kavics Tibor

Mérnök, költő. „A fiziká­nak a matem­ati­ka által leírhatóvá tett törvénysz­erűségeit egy egysz­erű mér­legh­in­ta gyártásánál is be kell tar­tani. Pedig az ered­mény „csupán” egy játék, amin csak szórakozni akarsz. Miért lennének a versek mások? A dal­lam, a rit­mus „működése” is játékos szabálysz­erűségeken alap­szik”

Leave a Reply