Irodayaak — A hallatlan halászat

 

- Tessék, tessék,
itt a hőál­ló hal­háló!
— Hőál­ló? De minek?
Elég, ha halál­ló.

- Ne aggódj, bará­tom:
kic­si vagy nagy falat,
eeez a halászháló -
majd áll­ja a halat!

Itt a halpi­a­con
a sok kofa egyet vall:
ha a vízben ninc­sen háló,
a hajóban nem lesz hal!

- Ahogy ezt kínálod,
leesik az állam,
de nekem van már hálóm,
hoz­zá háló-tár­sam.

Megyek, kibo­go­zom,
a testvérem segít,
öreg háló — nem vén háló,
e mondás jár­ja itt…

- Hahó, van hal a hálóban?
— Hahó, csak pár rákot fog­tam!
— Ahol a hűvös hólé, ott a hal.
Evezz hidegebb vizekre,
és lesz nagy ihal-csuhal!

Miért is eveznék, te messzi ide­gen?
Tel­je­sen készen van immár az idegem,
egész álló éjjel csak húz­tam a halat,
de a nehéz mun­ka seho­va se hal­adt.

De mégis, ha te mon­dod,
új hálóhe­lyet kere­sek,
ha nem hálok meg, csak húzom,
tán szép sum­mát kere­sek!

Kimond­ván ezt, úgy is tett:
és lett a szavak­ból nagy tett.
A halász min­denkit meglepett,
kihú­zott vagy százat-, és még ötvenet.

Mit anny­it?
153 ott csak a nagy falat:
ma a falu nem vesz mást,
csak sikam­lós halat!

A halász boldog, de
a halért már nem él-hal:
„Ki ez a nagy tudós,
aki tud­ja, hol a hal?”

- Mester, taníts engem!
Mert halászni fogok -
de csakis teveled:
nem kell több bal­horog!

Jól van – szól a Rab­bi,
gyere velem, Péter,
a hal­ad neve mától
nem cápa, de:
EMBER.

 

1

 

Leave a Reply