Egy lakatos estéje

 

A munka­he­ly
a mun­ka vára,
de nem vár már
a mun­ka mára.

Jó egy kic­sit ülni,
csend­ben elc­si­t­ul­ni,
a mai nap ter­hét
hátam mögött hag­y­ni.

A hol­nap is jó lesz:
befe­jezett mun­ka,
elégedett ügyfél
az árát megad­ja.

Veszem a kabá­tom
- hideg már az este -
szélvédőm a kényes
jégvirág befedte.

Vár a kis csalá­dom -
vagy vár­na, ha lenne -
a jövőm aráját
Isten teremtette.

Álom­szen­der csapong -
csukódik le sze­mem,
a jövő öröme
melengeti lelkem.

Jó az álom szárnyán
fel­hőként lebeg­ni,
érdemelt pihenést
a test­nek megad­ni.

Nem mélá­zok, mi is
életem értelme,
„Hass, alkoss, gyara­píts” -
a költő így üzente.

De ima nélkül nem
fek­szek le, nem ám!
Nem beszél le erről
se szerzetes, se imám!

Sze­mem előtt színes,
sza­gos álomképek,
hol­nap reggelig már
várhat­nak a gépek…

 

2017. 11. hó

 

Leave a Reply