Sefiú selány

 

Nem egy gon­do­lat bánt -
rengeteg.
Anyám minek szült engemet?

Fiú vagyok-e, vagy lány?
Ez szá­mom­ra nagy talány.

Lábaim közt vala­mi fityeg -
de csak zavar: megesz az ideg!

Nadrág alatt bugy­it hor­dok,
zokni­im pirosak, meg bor­dók.

A mell­tartó is jól áll nekem,
ettől elvesztem a fejem.

Anyám beszól: „Életem,
hol van ott az értelem?

Állí­tod, hogy lány lennél -
hát van szőr a képe­den!!?”

A lányok mind hide­gen hag­y­nak,
kitéve a maró fag­y­nak.

A fiúk olyan ked­vesek,
ha hoz­zám érnek, elveszek!

M’ért szület­tem ilyen­nek?
Még az Isten se ment meg?

De jól van ez így, megszok­tam.
A join­tra meg rás­zok­tam…

A ked­vem csak attól ment el:
lenéz engem min­den ember.

Nem értem, az életem
m’ért ilyen silány,

nem szeret így engemet
egy fiú se — se lány!

A fér­fi­ak, mert nő vagyok,
a nők, mert hogy nem nő vagyok,

nem érdekel, bár­mit mond­tok,
min­derre én büszke vagyok!

Kere­sem a ked­vesem,
ha meglelem, megle­sem.

Így élem az életemet,
meg­találják holttestemet

majd egy fára akaszt­va.
A sírom­ra lesz majd írva:

Ezt érdem­li a fattya!”

 

 

Nap­kor, 2014.08.26.

Leave a Reply