Petőfi Sándor — Ha férfi vagy, légy férfi

.

Ha fér­fi vagy, légy fér­fi,
S ne hitvány gyönge báb,
Mit kény és kedv szerint lök
A sors idébb-odább.
Félénk eb a sors, csak csa­hol;
A bátrak­tól sza­l­ad,
Kik szem­beszál­lanak vele…
Azért ne hagyd mag­ad!
Ha fér­fi vagy, légy fér­fi,
S ne szád hird­esse ezt,
Min­den Demos­thenes­nél
Szebben beszél a tett.
Építs vagy ronts, mint a vihar,
S hall­gass, ha műved kész,
Mint a vihar, ha megtevé
Munkáját, elenyész.
Ha fér­fi vagy, légy fér­fi,
Legyen elved, hit­ed,
És ezt kimondd, ha mind­járt
Véred­del fizeted.
Százs­zor­ta inkább élt­edet
Tagadd meg, mint mag­ad;
Hadd vesszen el az élet, ha
A bec­sület marad.
Ha fér­fi vagy, légy fér­fi,
Független­ségedet
A nagyvilág kinc­séért
Árú­ba ne ereszd.
Vesd meg, kik egy jobb falatért
Elad­ják magokat.
“Koldus­bot és független­ség!”
Ez légyen jel­szavad.
Ha fér­fi vagy, légy fér­fi,
Erős, bátor, szilárd.
Akkor, hidd, hogy sem ember
Sem sors kön­nyen nem árt.
Légy töl­gy­fa, mit a fer­geteg
Ki képes dön­teni,
De méltósá­gos derekát
Meg nem gör­bí­theti.

.

oreg-tolgyfa

 

Petőfi

A népi költészet egyik legis­mer­tebb képviselő­je. Rövid élete során rengeteg ver­set írt. Az 1848-as for­radalom egyik vezéralak­ja, a Nemzeti dal szerző­je. A szabad­sághar­cban aktí­van részt vett, és annak során életét vesztette. A mag­yarok egyik nemzeti költő­je.

.

Leave a Reply